BUGFIX: when playing with both schweinchen
[e-DoKo.git] / pics / arrow3.png
pics/arrow3.png