BUGFIX: when playing with both schweinchen
[e-DoKo.git] / pics / arrow2.png
pics/arrow2.png