BUGFIX: when playing with both schweinchen
[e-DoKo.git] / pics / arrow0.png
pics/arrow0.png